Развъдник | Южноруска овчарка
Развъдник Бяла Лястовица

Южноруски овчарки

повече информация за тази порода кучета и особеностите им

прочети

За развъдника

как решихме и защо да развъждаме точно южноруски овчарки

прочети

Нашите кучета

всяка наша южноруска овчарка от развъдника в снимки и история

прочети

Политика за защита на личните данни

За нас защитата и сигурността на нашите клиенти и потребители и спазването на законовите рамки е съществена част от принципите за защита на личните Ви данни.

Развъдник за южноруски овчарки Бяла Лястовица е с адрес на управление: гр. София, бул. България 49, Тел.: 0897 999 960, E-mail: kolev7135@gmail.com, Николай Колев

Компетентният надзорен орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД):

• Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
• Телефон: +359 2 915 3 518
• E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
• Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата Политиката за поверителност има за цел да Ви предостави информация за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Развъдник за южноруски овчарки Бяла Лястовица (наричано нататък Развъдник Бяла лястовица), а именно:

• Какви лични данни събираме и обработваме?
• Каква е целта на тяхното събиране?
• По какъв начин обработваме личните Ви данни?
• За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
• С кого споделяме тези лични данни?
• Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
• Какви видове „бисквитки“ използваме?
• Каква защита използваме?

Лични данни

В настоящия сайт не се създават лични профили и не се събира информация за всеки потребител персонално. Не се предоставят данни за трети страни.

Контактна форма – Данните, събирани чрез формата за обратна връзка (Име, Фамилия, Е-mail), служат единствено, за да отговорим на вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

Лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Може да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на Развъдник Бяла лястовица на следните контакти: гр. София, бул. България 49, Тел.: 0897 999 960, E-mail: kolev7135@gmail.com, Николай Колев

Цел за събиране на личните данни

Събраната информация се обработва единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, чрез подадени запитвания, както и за осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Повече информация относно условията за ползване на интернет страниците може да откриете в Общите условия.

Начин за обработка на лични данни

Съгласието за използване на бисквитки от страна на потребителя се осъществява посредством кликане на бутон „ОК“ на изскачащ банер в сайта, уточняващ използването им и посочващ линк към настоящата страница за Политика за личните данни.

Срок на съхраняване на личните данни

Срокът на съхранение на личните данни събирани чрез Контактната ни форма е 1 (една) година, считано от попълване на тази форма.

Предоставяне на личните данни на трети лица

Ние не предоставяме личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица.

Права на потребителите

Като Потребители можете да упражните следните права:

• Правото на достъп до личните данни, които се обработват и правото да получите копие от тях;
• Право да искате коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
• Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
• Право да искате заличаване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;
• Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни чрез изпращане на писмено заявление, подписано от Вас, на адрес: гр. София, бул. България 49, Тел.: 0897 999 960, E-mail: kolev7135@gmail.com, Николай Колев